Tarihe Mâl Olmuş ve Ünlü Şahsiyetlerin Biyografileri

KimdirKimdir.com

Ali Suavi Kimdir
Ali Suavi Kimdir

Gazeteci yazar.

1839’da İstanbul’da doğdu, 20 Mayıs 1878’de V. Murad’ın gözetim altında tutulduğu ali suaviÇırağan Sarayı’na baskında Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından öldürüldü. Çankırılı bir tüccarın oğludur. Davutpaşa Rüştiyesi’nde okudu. Ayrıca medrese eğitimi gördü. Medresede Arapça ve Farsça, daha sonra gittiği Avrupa’da Fransızca ve İngilizce öğrendi.

1865’te açılan bir sınavı birincilikle kazanarak öğretmen oldu.Bir müddet Bursa ve Filibe’de öğretmenlik ve medrese hocalığı yaptı. Okullarda konferanslar, camilerde vaazlar verdi.

Ali Suavi, Yeni Osmanlıların hamisi Mustafa Fazıl Paşa’nın yardımıyla, Osmanlı toprakları dışında çıkarılan (Londra) ilk Türkçe gazete olani Muhbir 1868’e dek 50 sayı çıkardı. 1869’da Paris’e giderek orada kendi olanaklarıyla Ulûm dergisini çıkarmaya başladı. Ulûm’un eki olarak yayımladığı, tarih, coğrafya, ekonomi, ilahiyat, arkeoloji vb. konularda bilgi veren alfabetik Kamu-sü’l-ulûm ve’l-Maarif Batılı anlamdaki ilk Türk ansiklopedisidir. Ama, bu ansiklopedinin yalnızca beş formasını yayımlayabildi. 1871’de Almanlar’ın Paris’i kuşatması üzerine gazetesini Lyon’a taşımak zorunda kaldı. Bu dönemde, Yeni Osmanlılar’ın amaç ve kişiliklerini hicvetmeye başlamıştı. Mustafa Fazıl Paşa’nın İstanbul’a dönerek Âli Paşa hükümetinde görev alması üzerine onu ihanetle suçladı. Abdülaziz’in bağışladığı Yeni Osmanlılar İstanbul’a dönmeye başlayınca, Ali Suavi, II. Abdülhamid tahta geçtikten sonra, meşrutiyet aleyhinde yazdığıyazılarla padişahın güvenini kazandı. 1876’da özel afla İstanbul’a dönerek padişahın müşaviri oldu.

Ali Suavi 1877’de Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) müdürlüğüne getirildi. Avrupa’ da evlendiği İngiliz eşini müdür yardımcısı yapması muhafazakar çevrelerin tepkisine yol açtı. Buna, hırçın ve uzlaşmaz tutumu da eklenince, bir yıl sonra görevinden alındı.

O dönemde, Meclis-i Mebusan kapatılmış, Osmanlı-Rus Savaşı kaybedilmişti. Ruslar’ı Osmanlılar’ın en büyük düşmanı sayan Ali Suavi, onlara ödün verecek bir antlaşmaya karşıydı. Abdülhamid’i Ruslar’a karşı durmaya ikna edemeyince, başka seçeneklere yöneldi. V. Murad’ı padişahlığa geçirmek amacıyla Rumeli’den İstanbul’a gelmiş savaş göçmenlerinden yüz elli, iki yüz kadar kişiyle birlikte, 1878’de, V. Murad’ın gözetim altında tutulduğu Çırağan Sarayı’na baskın yaptı. Ama, Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından öldürüldü.

Ali Suavi, hilafetin kaldırılmasından, namaz surelerinin Türkçeleştirilmesine taraftardı. Latin haflerinin kabul edilmesinden, Türkçe sözcükler kullanılmasından yanaydı. Osmanlıda laikliğin ilk savunucularından sayılır. İslamiyet’in, özünden sapılmaksızın, günün gereklerine uygun hale getirilmesini (reform) savunuyordu. Faizin haram olduğu gerekçesiyle bankalara karşı çıkanları eleştiriyor ve bir Müslüman bankası kurulmasını istiyordu.

Osmanlı Devleti’ne bağlı uluslara özerklik verilerek imparatorluğun bir konfederasyona dönüştürülmesini, böylece Türkler’in kendi kaynaklarına yönelerek daha sağlam bir devlet yapısına kavuşacağını savunuyordu.
Eserleri

Arabi ibare Usulü’l-Fıkh Nam Risale, 1868
Türkiye fı Sene 1289, 1869
Türkiye fi Sene 1290, 1870
Kamusü’l ulûm ve’l-Maarif, 1870
Türkiye Sene, 1871 Hive, 1873
Devlet Yüzonaltıbuçuk Milyon Lira Borçtan Kurtuluyor, 1875
Hukukü’ş, Şevari, , 1908
Ali Paşa’nın Siyaseti,, 1909
Defter-i Amal-i Ali Paşa

Reklam Alanı

Biyografi Detayları
  • Burç: -
  • Meslek: -
  • Doğum Tarihi: -
  • Ölüm Tarihi: -
  • Doğum Yeri: -
  • Ölüm Yeri: -
  • Ekleyen: admin
  • Tarih: 23/10/2014
  • Kategori: Gazeteci,Yazar
  • Görüntülenme: 336

Reklam Alanı

© Kimdir
%d blogcu bunu beğendi: